Proposta funcionarización

Reunida a parte social da Comisión de Funcionarización do PAS-Laboral 
da Universidade de Vigo, aprobou os seguintes puntos:

1.      Aprobación do borrador das bases de funcionarización do PAS-Laboral 
para negociar coa xerencia da Universidade de Vigo, tendo como eixe os 
seguintes obxectivos:

•       Establecemento dunha orde salarial máis xusta e equitativa 
favorecendo as categorías e grupos con menor retribución.
•       Establecemento e fomento da carreira profesional do PAS.
•       Implantación nas futuras negociacións de proxectos de mellora da 
produtividade ou a eficiencia, a revisión de complementos específicos 
entre postos con funcións equiparables e a homologación de 
complementos de destino.
•       Mellora dos dereitos do PAS da Universidade de Vigo mediante o 
mantemento do convenio colectivo e do acordo da Xunta de Persoal, 
órgano unitario de representación de todo o PAS

2.      Presentación do documento no rexistro da universidade para 
comezalas reunións de negociación, para isto, instamos á xerencia á 
convocatoria dunha reunión da Comisión de Funcionarización na segunda 
quincena de xaneiro do 2021.

3.      Aprazamento da presentación das Adicionais e Transitorias do 
documento, onde se recollen os dereitos sociais do PAS, así como a 
normativa de aplicación, ata primeira quincena de xaneiro de 2021 para 
a súa presentación e negociación global.

4.      Cremos adecuado, como política de transparencia e garantía, 
publicar a proposta inicial de funcionarización do pas-laboral para a 
participación do persoal afectado. O persoal poderá aportar os seus 
criterios, reflexións, valoracións e alegacións a través dos correos 
electrónicos dos órganos de representación do PAS:

xuntapas@uvigo.es
comite@uvigo.es
comiteourensepas@uvigo.es

Proceso e parte Económica:
Pode acceder ao contido do Documento

Dereitos Sociais:
Pode acceder ao contido do Documento