Resolución do Recurso Contencioso Administrativo interporsto polo Comité de Empresa de Pontevedra contra a Universidade de Vigo pola aprobación da RPT

DESCARGA OS DOCUMENTOS:

Auto xudicial que resolvere o Recurso Contencioso Administrativo interposto polo Comité de Empresa contra a Universidade de Vigo sobre a Relación de Postos de Traballo. 

Admisión demanda do Comité de Empresa contra Universidade de Vigo sobre a Relación de Postos de Traballo.