ACORDO SINDICAL ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO PÚBLICO

Reunidos os sindicatos con representación no Comité de empresa de Ourense, o Comité de empresa de Pontevedra e a Xunta de persoal funcionario de administración e servicios o 16 de xuño de 2022 para negociar os sistemas selectivos aplicables ás prazas da taxa adicional de estabilización e de persoal declarado indefinido non fixo das OEP de 2019, 2020 e 2021, en aplicación da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, acadouse o acordo que se achega.

Documento do Acordo