Funcionarización e Garantía dos Dereitos Sociais – Acordo do 24/5/2007 entre a Xerencia e a Xunta de Persoal referente ao Artigo 15 do Acordo de Funcionarización

Os Dereitos Sociais do 2º Convenio Colectivo do PAS Laboral aplicaranse automáticamente ao PAS Funcionario no caso de que supoñan unha mellora – Texto do Acordo.