Acta do Comite de Empresa extraordinario do PAS Laboral de Pontevedra de 1 de marzo 2017.

Acta do Comité de Empresa extraordinario do Pas Laboral de Pontevedra, celebrado o 1 de marzo de 2017 no que este órgano de representación colectiva das traballadoras e traballadores otorga poder á letrada do Sindicato Nacional de CCOO, Dona Lidia de la Iglesia Aza, para a interposición de Recurso Contencioso Administrativo da RPT  do PAS Laboral desta universidade.

Descarga o documento

Admisión da demanda do Comité de Empresa – RPT Pas Laboral

O 31 de maio pasado foi admitida a trámite a demanda presentada polo COMITÉ DE EMPRESA DE PONTEVEDRA DA UNIVERSIDADE DE VIGO en relación ao proceso de aprobación da Relación de Postos de Traballo.

A Universidade de Vigo, ten un prazo de 20 días para contestar e presentar a documentación que se lle solicita.

Descarga o documento: Admision a trámite da demanda do Comité de Empresa da Universidade de Vigo.

Recurso contencioso administrativo do Comité de Empresa de Pontevedra contra a RPT do PAS LABORAL

O Comité de Empresa de Pontevedra, con data de onte día 1 de marzo, reuniuse en Sesión Extraordinaria e acorda interpoñer recurso contencioso administrativo fronte a desestimación  do recurso de reposición interposto polo Comité de Empresa de Pontevedra contra o acordo do Consello de Goberno que aprobou a RPT dos PAS laboral da Universidade e encomenda a asimismo autoriza e encomenda a defensa dos seus intereses á letrada Dna. Lidia de la Iglesia Aza, representante legal do Sindicato Nacional CCOO de Galicia.

DESCARGA OS DOCUMENTOS